aklogo

 

 

Älvsjökyrkan informerar med anledning av Coronaviruset

 

Uppdatering den 15 januari 2021

Vår verksamhet just nu

Ett nytt år och nya möjligheter! Så uttrycker vi oss ofta och det kan nog gälla även för år 2021 fast vi just nu mest känner oss bakbundna av restriktioner och pandemin som fortsatt härjar.

Men som kyrka och församling har vi ett särskilt uppdrag att förmedla hopp och tillit. Det finns någon som ser oss, som bryr sig om oss. Gud är nära.

Vi fortsätter att webbsända våra gudstjänster som finns tillgängliga på Älvsjökyrkans Youtube-kanal. Vi livesänder gudstjänsterna med endast de medverkande närvarande. Se information på vår hemsida om vad som händer.

Det är tråkigt att inte kunna mötas fysiskt men samtidigt ser vi att våra webbgudstjänster når fler än de som annars brukar komma till vår kyrka. Var med och delta och känn gemenskap på detta sätt.

Språkcafét och hemgruppen fortsätter träffar med samtal via Zoom liksom styrelsen och våra olika råd. Equmenia informerar särskilt om hur deras grupper fortsätter.

En utmaning för styrelsen har varit att hitta ett sätt att ordna vårt årsmöte digitalt med möjlighet till brett deltagande. Vi kommer genomföra det genom utskick av handlingar och en särskild röstningsenkät för alla att fylla i digitalt. Vi kommer också inbjuda till en Zoomträff för att kunna ställa frågor och samtala om aktuella frågor lördagen den 13 februari. Själva årsmötet kommer sedan livesändas den 20 februari med genomgång av handlingar och resultatet av röstningen.

En särskild kallelse och information om hela upplägget skickas ut till alla församlingens medlemmar.

Med varm hälsning från oss i styrelsen och önskan om ett Gott Nytt År 2021.

Margareta Smedberg Andersson, Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©2020 Älvsjökyrkan. Långbrodalsvägen 46, 125 32 Älvsjö Tel. 08-647 12 60, webmaster@alvsjokyrkan.se

Sidan senast uppdaterad: 16 jan 2021